รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ในการเข้าร่วมประชุม Logistics Staff Talk 2023

Release Date : 07-08-2023 15:44:14
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ในการเข้าร่วมประชุม Logistics Staff Talk 2023

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ในการเข้าร่วมประชุม Logistics Staff Talk 2023 เพื่อหารือการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างนาวิกโยธินไทยและนาวิกโยธินสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการส่งกำลังบำรุงรวมถึงการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับกำลังพลฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงของนาวิกโยธินและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ในการเข้าร่วมประชุม Logistics Staff Talk 2023
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง