ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Release Date : 03-08-2023 10:00:16
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณ ธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีต่างๆดังนี้

๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๗๒ รูป

๒..พิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล

๓.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

๔.พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายชัยมงคล

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง