ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Release Date : 27-07-2023 14:58:25
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๖ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่ของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีต่างๆดังนี้

๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๗๒ รูป

๒..พิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล

๓.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

๔.พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายชัยมงคล

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง