ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Release Date : 27-07-2023 10:22:40
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๖ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ในการนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง