ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ ๖๘

Release Date : 27-07-2023 09:01:36
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ ๖๘

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ ๖๘ ณ อาคารศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ ชมรมภริยานาวิกโยธิน ส่วนราชการในพื้นที่และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่น ร่วมในพิธีฯ ซึ่งมีพิธีประกอบด้วย

๑. พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๒. พิธีฟังสารผู้บังคับบัญชา

๓. พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

๔. พิธีทางศาสนา

๕. พิธีจารึกชื่อและบรรจุอัฐิอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบุกยึดพื้นที่ศัตรู ปฏิบัติการยกพลขึ้นบกและยึดพื้นที่สถาปนาหัวหาด เปรียบเสมือนหน่วยทหารราบของกองทัพเรือ ทหารนาวิกโยธินได้รับการฝึกพิเศษเพื่อการรบบุกยึดหัวหาดโดยการยกพลขึ้นบกจากเรือในทะเลขึ้นสู่ฝั่ง ทำให้นาวิกโยธินเป็นหน่วยรบแรก ๆ ที่เข้าสู่สนามรบแนวหน้า ทหารนาวิกโยธินขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยรบที่มีระเบียบวินัยและประสิทธิภาพในการรบสูง

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ ๖๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง