ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ ๓๓ ปี ณ กองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

Release Date : 24-07-2023 15:52:35
ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ ๓๓ ปี ณ กองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๖ พลเรือตรี ปัญจพัฒน์ ไพรวัลย์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ ๓๓ ปี โดยมี พลเรือตรี ณัฐชัย วรรณบูรณ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ มีความเป็นมาตั้งแต่เรือหลวงมกุฎราชกุมารขึ้นระวางประจำการในกองทัพเรือไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเป็นเรือที่มีวิทยาการด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น ทั้งเรดาร์, โซนาร์, ระบบวิทยุสื่อสารรวมถึงระบบควบคุมการยิงที่เป็นดิจิทัลและคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้อง ทางกองทัพเรือจึงได้ปรับหน่วยงานดูแลขณะนั้นขึ้นเป็น "โรงงานซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ กองโรงงานไฟฟ้า กรมอู่ทหารเรือ" เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื่องด้วยต่อมาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงเล็งเห็นความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนากำลังพล กระทั่ง "ศูนย์ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์" ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยขึ้นตรงกับกรมอู่ทหารเรือ ทว่า สายงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็วเกินกว่าที่หน่วยงานขนาดเล็กจะดูแลได้ จึงได้มีการจัดตั้ง "กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ" ที่ขึ้นตรงกับกองทัพเรือเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากรม

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ ๓๓ ปี ณ กองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง