รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโอวาทและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 24-07-2023 12:19:06
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโอวาทและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๖ พลเรือตรี สาโรจน์ บุญทับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโอวาทและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ประกอบด้วย ๒ อำเภอดังนี้

๑. อำเภอเมืองนราธิวาส ประกอบด้วย โรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาวิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์

๒. อำเภอบาเจาะ ประกอบด้วย โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา โรงเรียนศิริธรรมวิทยา โรงเรียนเจริญศาสตร์

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐ คน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาหน่วยทหารเรือ

ในพื้นที่สัตหีบ โดย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน รวมทั้งทำการทดสอบกำลังใจโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโอวาทและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง