รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของกองทัพเรือ

Release Date : 20-07-2023 18:09:04
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๖ นาวาเอก ขวัญชัย ขำสม รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของกองทัพเรือ (ศปง.โครงการจิตอาสาฯ ทร.) ในการจัดวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๖๑ ’’เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์’’ บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ’’สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย’’ ให้กับกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง