ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ ร่วมประชุม The Pacific Amphibious Leaders Symposium 2023 (PALS 23) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ ก.ค. ๖๖ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Release Date : 13-07-2023 10:36:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ ร่วมประชุม The Pacific Amphibious Leaders Symposium 2023 (PALS 23) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ ก.ค. ๖๖ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน และคณะฯ ร่วมประชุม The Pacific Amphibious Leaders Symposium 2023 (PALS 23) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ ก.ค. ๖๖ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนให้แต่ละประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ที่มีขีดความสามารถในการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ซึ่งปีนี้สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพโดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนในการจัดการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งรับทราบข้อมูลองค์ความรู้ป้องกันประเทศ และการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาค

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ ร่วมประชุม The Pacific Amphibious Leaders Symposium 2023 (PALS 23) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ ก.ค. ๖๖ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง