ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมการตรวจเยี่ยมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๕๖๖

Release Date : 13-07-2023 10:15:34
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมการตรวจเยี่ยมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๖ พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมการตรวจเยี่ยมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับในปีนี้ มีผู้แทนจาก โรงเรียน ทหาร – ตำรวจ และมหาวิทยาลัยภายนอก เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๐ หน่วยงาน โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดส่งนักเรียนจ่านาวิกโยธิน เข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนของ กองทัพเรือ จำนวน ๓ ทีม ๙ นาย พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ นาย

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมการตรวจเยี่ยมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง