"วันทหารนาวิกโยธิน"

Release Date : 28-06-2023 16:10:41
 "วันทหารนาวิกโยธิน"

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ "มาร์ชราชนาวิกโยธิน" เป็นเพลงประจำหน่วยทหารนาวิกโยธิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารนาวิกโยธินทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ กับเหล่าทหารนาวิกโยธินและครอบครัวมาโดยตลอด โดยได้เสด็จเยี่ยมเยียนกำลังพลนาวิกโยธิน ในทุกสมรภูมิที่มีการรบ และการฝึกต่างๆ ตลอดจนทรงประกอบพิธีในหน่วยทหารของนาวิกโยธินหลายครั้ง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงเรือใบข้ามอ่าวจากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังอ่าวนาวิกโยธิน ซิ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้อยู่ในความทรงจำ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ "มาร์ชราชนาวิกโยธิน" ให้แก่ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลำดับที่ ๔ นั้น ทรงมีพระราชดำรัสให้ทหารนาวิกโยธินร่วมกันแต่งเนื้อร้องและหมั่นฝึกซ้อมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ทหารนาวิกโยธินทุกนายเป็นทหารที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๘ มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันทหารนาวิกโยธิน"

ในโอกาสที่วันทหารนาวิกโยธินเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ ๖๔ ทหารนาวิกโยธินทุกนายตั้งจิตน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยึดมั่นในพระราชดำรัส มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ สนองใต้เบื้องพระยุคลบาท ด้วยความจงรักภักดี เข้มแข็ง เสียสละ ให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติยศให้ปรากฏตามคำร้องของเนื้อเพลงที่ว่า "กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี" อย่างแท้จริง

รูปภาพที่เกียวข้อง
 "วันทหารนาวิกโยธิน"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง