รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก MG Huang Dunshun, Vice President of the Chinese People’s Liberation และคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองทัพสาธารณรัฐจีน

Release Date : 27-06-2023 14:50:48
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก MG Huang Dunshun, Vice President of the Chinese People’s Liberation และคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองทัพสาธารณรัฐจีน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้แทน

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก MG Huang Dunshun, Vice President of the Chinese People’s Liberation

Army (PLA) National Defense University ณ ห้องชลยุทธโยธินและคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองทัพสาธารณรัฐจีน จำนวน ๕๕ นาย ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก MG Huang Dunshun, Vice President of the Chinese People’s Liberation และคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองทัพสาธารณรัฐจีน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง