ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนา แนวทางการเสริมสร้างกำลังรบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 23-06-2023 15:33:59
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนา แนวทางการเสริมสร้างกำลังรบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๓ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนา “แนวทางการเสริมสร้างกำลังรบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รองรับร่างแผนแม่บทการพัฒนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระยะ ๒๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ -๒๕๘๐ ” โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ผู้บังคับหน่วยกำลังรบจนถึงระดับผู้บังคับกองพันและฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิ.ย.๖๖ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนา แนวทางการเสริมสร้างกำลังรบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง