รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 23-06-2023 12:21:37
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรี สาโรจน์ บุญทับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ มอบโอวาทและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ประกอบด้วย ๓ อำเภอดังนี้

๑. อำเภอเมืองนราธิวาส ประกอบด้วย โรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนบางปอประชารัฐ

๒. อำเภอบาเจาะ ประกอบด้วย โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ โรงเรียนตายุลอิสลาม และโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์

๓. อำเภอยี่งอ ประกอบด้วย โรงเรียนอัลลีย๊ะวิทยา โรงเรียนสมานมิตรวิทยา และโรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐ คน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาหน่วยทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ โดย เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน รวมทั้งทำการทดสอบกำลังใจโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง