รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา แนวทางการเสริมสร้างกำลังรบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 21-06-2023 16:45:29
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา แนวทางการเสริมสร้างกำลังรบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรี สาโรจน์ บุญทับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “แนวทางการเสริมสร้างกำลังรบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รองรับร่างแผนแม่บทการพัฒนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระยะ ๒๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐ ” โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ผู้บังคับหน่วยกำลังรบจนถึงระดับผู้บังคับกองพันและฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิ.ย.๖๖ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา แนวทางการเสริมสร้างกำลังรบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง