รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๔

Release Date : 16-06-2023 11:35:54
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๔

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรี สาโรจน์ บุญทับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๔ พร้อมทั้งคณะอาจารย์ จำนวน ๑๑๐ นาย เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจ การจัดหน่วย และการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง