ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ กรมทหารราบที่ ๒ ฯ และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑ บ้านอ่าวเสี้ยว ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

Release Date : 16-06-2023 11:23:58
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ กรมทหารราบที่ ๒ ฯ และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑ บ้านอ่าวเสี้ยว ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกอบด้วย พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ กรมทหารราบที่ ๒ ฯ และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของหน่วย โดยมี นาวาเอก สุรชัย ตันเจริญ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ กรมทหารราบที่ ๒ ฯ และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑ บ้านอ่าวเสี้ยว ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง