รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์สาธารณชนและประเทศชาติ

Release Date : 16-06-2023 09:21:27
 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์สาธารณชนและประเทศชาติ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ ร่วมกับกองทัพเรือ จำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย

๑. เครื่องหมายแสดงความสามารถผู้ทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์ ให้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

๒. เครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ ให้แก่ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และ นางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล

ในการนี้ พลเรือตรี สาโรจน์ บุญทับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกองใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์สาธารณชนและประเทศชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง