รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และคณะอาจารย์

Release Date : 15-06-2023 18:18:11
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และคณะอาจารย์

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๖ นาวาเอก ธีรนันท์ มาแดง รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาเอก รักศักดิ์ ศักดิกร รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และคณะอาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๓ จำนวน ๑๒๕ นาย เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ภารกิจ โครงสร้างการจัดหน่วย ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

สำหรับหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๓ มีนายทหารจากมิตรประเทศ เข้ารับการศึกษา จำนวน ๗ นาย ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธ์รัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของทหารนาวิกโยธินไทย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และคณะอาจารย์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง