ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ เยี่ยมชม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาธารณรัฐเกาหลี

Release Date : 12-06-2023 10:59:59
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ เยี่ยมชม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ เยี่ยมชม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสร่วมงานนิทรรศการ International Marine Defense Industry Exhibition 2023 (MADEX 2023) ระหว่าง ๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือด้านการทหารระหว่าง ๒ ประเทศ ณ เมืองซ็องนัม จังหวัดคย็องกี สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี พลเรือโท Kim Kye Hwan ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาธารณรัฐเกาหลี ให้การต้อนรับ

นาวิกโยธินสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี: 대한민국해병대; อังกฤษ: Republic of KoreaMarine Corps; อักษรย่อ: ROKMC หรือที่เรียกว่า ROK Marine Corps หรือ ROK Marines) รับผิดชอบปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และยังทำหน้าที่เป็นหน่วยตอบโต้เคลื่อนที่เร็ว รวมทั้งกำลังสำรองทางยุทธศาสตร์

นาวิกโยธินสาธารณรัฐเกาหลีได้รับการก่อตั้งขึ้นในฐานะกองกำลังปราบปรามกลุ่มคอมมิวนิสต์ใน ค.ศ. ๑๙๔๙ ก่อนสงครามเกาหลี และยังร่วมรบในสงครามเวียดนาม ปัจจุบันมีกำลังพล ๒๙,๐๐๐ นาย โดยได้รับการจัดแบ่งออกเป็น ๒ กองพลนาวิกโยธิน ๒ กองพลน้อยนาวิกโยธิน และ ๑ กองบินนาวิกโยธิน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ เยี่ยมชม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาธารณรัฐเกาหลี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง