รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๔

Release Date : 09-06-2023 15:38:23
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๔

เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๔ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่พลทหารที่จบการฝึกอบรมฯ และเตรียมการแยกไปประจำหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อาคารมะรีนฮอลล์ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง