รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

Release Date : 08-06-2023 21:40:12
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณ ศิวัสสา จันโท รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธินและคณะฯ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๔๓๗ คน โดยมีกิจกรรมฯ ที่สำคัญ ประกอบด้วย

๑. พิธีเปิดกรวยถวายพระพร

๒. พิธีมอบกิ่งปะการังให้นักดำน้ำเพื่อนำไปปลูก

๓. พิธีมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดชายหาด

๔. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จำนวน ๗๕ รางวัล

๕. การกล่าวบทความ เรื่อง “การอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ๓ ภาษา (ภาษาไทย,ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

๖. นิทรรศการกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

๗. กิจกรรมปล่อยสัตว์ทะเล (เต่าทะเลและปูม้า)

๘. กิจกรรมทำความสะอาดหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทะเลให้สวยงามและสมบูรณ์ มีความเป็นจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง