รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

Release Date : 08-06-2023 09:29:20
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๖ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองเรือยุทธการ และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อรับทราบแผนงานการดำเนินการในการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ โดยมี พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นาวาเอก สุบรร ดีนอก ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธินฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ เป็นโครงการที่ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๓๖ ริเริ่มให้จัดตั้งขึ้นเพื่อนำสุนัขจรจัดในพื้นที่หน่วยทหารเรือมาอยู่ในความดูแล เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน ทั้งนี้กองทัพเรือได้ตั้งเป้าหมายดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๗ ปี เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดอย่างมีเมตตาธรรม โดยมีการดูแลรักษาโรค การทำหมันเพื่อลดการขยายพันธุ์ และการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง และเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะเลี้ยงสุนัข สามารถขอรับสุนัขไปเลี้ยงดูต่อได้ ถือเป็นการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่กองทัพเรืออย่างยั่งยืน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง