เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 08-06-2023 09:16:30
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่าง ๖-๗ มิ.ย.๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

สำหรับวัถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์ปะการังและการดำน้ำเก็บขยะ รวมทั้งเศษอุปกรณ์ต่างๆ ใต้ท้องทะเลในพื้นที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน เพื่อให้เกิดสภาวะเหมาะสม กลับคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล พืชทะเล และปะการังต่างๆ สำหรับหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จว.ชลบุรี นอกจากนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จากหลักฐานในอดีตที่ได้ถูกบันทึกไว้ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จมายังอ่าวนาวิกโยธิน เพื่อทรงชมพระอาทิตย์อัสดง และเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๙ พระองค์ได้ทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย จาก อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ มาถึงสัตหีบด้วยพระองค์เอง เสด็จนำธงราชนาวิกโยธินมาปักไว้ ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธินแห่งนี้ จนเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธินในปัจจุบัน ยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นแก่ทหารนาวิกโยธินและครอบครัวตลอดจนประชาชนในพื้นที่

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง