ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Release Date : 01-06-2023 19:12:31
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรีปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘๑ นาย ณ สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมกลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง