เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และคณะฯ

Release Date : 31-05-2023 19:28:19
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และคณะฯ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก นาย ยรรยง ราชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมทั้งจัดการบรรยายแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับทหารกองประจำการ ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง