ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 31-05-2023 19:02:49
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน / ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ครบรอบปีที่ ๔๕ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วิสัยทัศน์กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด “เป็นกองกำลังป้องกันชายแดน รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย รวมทั้งช่วยเหลือประชาชน ภายใต้การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน”

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง