ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา

Release Date : 21-05-2023 18:23:43
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา/ฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ พลเอก เยือง โซ๊ะคน รองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมหารือข้อราชการระหว่างกัน อันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศรวมถึงกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป กำหนดการเยี่ยมเยียนระหว่าง ๒๐-๒๒ พ.ค.๖๖ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง