พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 20-05-2023 12:26:25
พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๖ พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับผู้แทนชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีฯ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง