ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนิน กลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖

Release Date : 19-05-2023 09:14:36
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนิน กลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ โดยมี พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๖ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิซฌกูฏ จว.จันทบุรี

ตามที่ กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศ ระดับกองทัพเรือ ทดสอบแนวทางการใช้กําลังของกองทัพเรือ เพื่อฝึกและทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี การอํานวยการยุทธ์นั้น

มีขั้นตอนการฝึก ประกอบด้วย

๑. การอบรมก่อนการฝึก ซึ่งเป็นการอบรมในหัวข้อที่ผู้เข้ารับการฝึกจำเป็นต้องทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก

๒. เป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร การทดสอบการอํานวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการ โดยจะทำการฝึกปัญหาที่บังคับการในสถานการณ์ต่อเนื่องจากการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

๓. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ โดยเป็นการสนธิกําลังระหว่างหน่วย ทำการฝึกตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกยิงอาวุธปล่อยนําวิถี พื้น - สู่ - พื้น แบบ Harpoon Block 1C และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และที่สำคัญจะได้มีการบูรณาการการฝึกร่วมกับกําลังของกองทัพบก และกองทัพอากาศ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนิน กลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง