ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล(FTX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖

Release Date : 18-05-2023 19:19:45
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล(FTX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล(FTX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประกอบด้วย การฝึกยิงปืนรักษาฝั่งร่วมกับปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตรการฝึกยิงปืนประจำรถเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ VN-16 และการฝึกยิงอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ IGLA -S ในการนี้ พลเรือตรีสมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับและชมการสาธิตฯ ณ สนามฝึกยิงอาวุธ กองการฝึก กองเรือยุทธการ หาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล(FTX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง