ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารขั้นผู้ใหญ่ เยี่ยมชมการซักซ้อมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล(FTX)

Release Date : 18-05-2023 19:04:34
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารขั้นผู้ใหญ่ เยี่ยมชมการซักซ้อมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล(FTX)

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พลเรือโทเผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารขั้นผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๖ เยี่ยมชมการซักซ้อมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล(FTX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประกอบด้วย การฝึกยิงปืนรักษาฝั่งร่วมกับปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร และการฝึกยิงปืนประจำรถเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ VN-16 ณ สนามฝึกยิงอาวุธ กองการฝึก กองเรือยุทธการ หาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารขั้นผู้ใหญ่ เยี่ยมชมการซักซ้อมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล(FTX)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง