รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์และร่วมพิธีสงฆ์ในการจัดงานประจำปีและปิดทองหลวงพ่ออี๋

Release Date : 02-05-2023 11:17:33
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์และร่วมพิธีสงฆ์ในการจัดงานประจำปีและปิดทองหลวงพ่ออี๋

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์และร่วมพิธีสงฆ์ในการจัดงานประจำปีและปิดทองหลวงพ่ออี๋ โดยมี พลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ ณ วิหารหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์และร่วมพิธีสงฆ์ในการจัดงานประจำปีและปิดทองหลวงพ่ออี๋
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง