ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงานฉลองยศ จ่าใหม่ และร่วมให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับจ่าใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 28-04-2023 18:22:22
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงานฉลองยศ จ่าใหม่ และร่วมให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับจ่าใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงานฉลองยศ จ่าใหม่ และร่วมให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับจ่าใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้บังคับหน่วยร่วมในการบันทึกภาพ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงานฉลองยศ จ่าใหม่ และร่วมให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับจ่าใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง