รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๐

Release Date : 27-04-2023 10:03:15
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๐

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๖ นาวาเอก ธีรนันท์ มาแดง รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๐ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓๓ คน ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และฝึกทดสอบกำลังใจ โดดหอสูง ๓๔ ฟุต ณ แผนกการรบพิเศษ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง