ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับให้โอวาท ในพื้นที่ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

Release Date : 24-04-2023 16:40:53
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับให้โอวาท ในพื้นที่ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับให้โอวาทรวมถึงมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาอธิปไตย คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก และการให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับให้โอวาท ในพื้นที่ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง