ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 13-04-2023 10:11:59
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ชมรมภริยานาวิกโยธินและคณะครูโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา