ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมประชุมพัฒนาแนวความคิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๔ (Concept Develoment Conference:CDC)

Release Date : 10-04-2023 10:40:55
ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมประชุมพัฒนาแนวความคิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๔ (Concept Develoment Conference:CDC)

พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และ นาวาโท วีรกมล สวนจันทร์ ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. เป็นผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมประชุมพัฒนาแนวความคิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๔ (Concept Develoment Conference:CDC) ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒- ๘ เมษายน ๒๕๖๖

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมประชุมพัฒนาแนวความคิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๔ (Concept Develoment Conference:CDC)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง