ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๖ ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 07-04-2023 11:16:49
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๖ ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ  ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมชมการฝึกการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๖ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ตามที่ กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศ ระดับกองทัพเรือ ทดสอบแนวทางการใช้กําลังของกองทัพเรือ เพื่อฝึกและทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี การอํานวยการยุทธ์นั้น

มีขั้นตอนการฝึก ประกอบด้วย

๑. การอบรมก่อนการฝึก ซึ่งเป็นการอบรมในหัวข้อที่

ผู้เข้ารับการฝึกจำเป็นต้องทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก

๒. เป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร การทดสอบการอํานวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการ โดยจะทำการฝึกปัญหาที่บังคับการในสถานการณ์ต่อเนื่องจากการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

๓. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ โดยเป็นการสนธิกําลังระหว่างหน่วย ทำการฝึกตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกยิงอาวุธปล่อยนําวิถี พื้น - สู่ - พื้น แบบ Harpoon Block 1C และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และที่สำคัญจะได้มีการบูรณาการการฝึกร่วมกับกําลังของกองทัพบก และกองทัพอากาศ