เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๑๔ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียนเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 05-04-2023 15:59:58
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๑๔ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียนเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๖ พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๑๔ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ประวัติความเป็นมากองเรือยามฝั่ง

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ กองเรือยามฝั่งได้ก่อตั้งขึ้นมาจากพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๒

กระทรวงกลาโหมจึงได้ให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยของกองทัพเรือ คือการรวมหน่วยระหว่างกองเรือยกพลขึ้นบกกับกองเรือยุทธบริการ ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน ภายใต้ชื่อหน่วยงานใหม่ว่ากองเรือยกพลและยุทธบริการ

ในขณะเดียวกันก็ปรับโครงสร้างหน่วยในส่วนกำลังพลของกองบัญชาการกองเรือยุทธบริการ และกำลังทางเรือของหมวดเรือที่ ๒ บางส่วน และหมวดเรือที่ ๓ กองเรือตรวจอ่าว ซึ่งประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (ตกฝ.) และเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) มาประกอบกำลังเป็นกองเรือใหม่ที่มีชื่อเรียกขานว่า “กองเรือยามฝั่ง” ในปัจจุบันมี พลเรือตรี พิบูลย์ พีรชัยเดโช เป็นผู้บัญชาการ กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๑๔ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียนเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง