รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นำกำลังพลของหน่วยร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Release Date : 04-04-2023 16:34:56
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นำกำลังพลของหน่วยร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๘ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๖ ปี ๘ เมษายน ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๖ พลเรือตรี สาโรจน์ บุญทับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นำกำลังพลของหน่วยร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๘ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๖

และวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๖ ปี ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๑ นาย ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน ๗๐ ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน ๒๘,๐๐๐ มิลลิลิตร