บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็น ว่าที่ เรือตรี จำนวน ๕๗ นาย

Release Date : 24-03-2023 09:16:42
 บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็น ว่าที่ เรือตรี จำนวน ๕๗ นาย

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็น ว่าที่ เรือตรี จำนวน ๕๗ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็น ว่าที่ เรือตรี จำนวน ๕๗ นาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง