ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและฝ่ายอำนวยการ เดินทางเยือน ภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา(Royal Cambodian Army)

Release Date : 22-03-2023 09:15:38
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและฝ่ายอำนวยการ เดินทางเยือน ภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา(Royal Cambodian Army)

เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและฝ่ายอำนวยการ เดินทางเยือน ภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา (Royal Cambodian Army) สำหรับการเยือนภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมหารือข้อราชการระหว่างกันอันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศรวมถึงกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป โดยมี พลเอก เยือง โซ๊ะคน รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ พร้อมผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา จว.กำปงสปือ ประเทศกัม