ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ เดินทางเยือน หน่วยบัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือกัมพูชา

Release Date : 21-03-2023 13:57:52
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ เดินทางเยือน หน่วยบัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ เดินทางเยือน หน่วยบัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือกัมพูชา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมหารือข้อราชการระหว่างกัน โดยมี พลเรือเอก ซรุน ซาเรือน รองผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง พร้อมผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของกองทัพเรือกัมพูชา ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือกัมพูชา อ.พนมซร๊วจ จว.กำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ เดินทางเยือน หน่วยบัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือกัมพูชา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง