เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๖ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เดินทางเยือน ฐานทัพเรือเรียม จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Release Date : 21-03-2023 09:10:22
เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๖ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เดินทางเยือน ฐานทัพเรือเรียม จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เดินทางเยือน ฐานทัพเรือเรียม จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ โดยมี พลเรือเอก อุก เซ็ยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม พร้อมผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของกองทัพเรือพระราชอาณาจักรกัมพูชา (Royal Cambodian Navy) ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการอาคารลาดตระเวนร่วม ฐานทัพเรือเรียม สำหรับการเยือนฐานทัพเรือเรียมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมหารือข้อราชการระหว่างกันอันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศรวมถึงกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๖ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เดินทางเยือน ฐานทัพเรือเรียม จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง