รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะอาจารย์ ข้าราชการ

Release Date : 17-03-2023 11:33:37
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะอาจารย์ ข้าราชการ

เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๖ นาวาเอก ขวัญชัย ขำสม รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก วิเชียร โนรี ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะอาจารย์ ข้าราชการ ผู้เข้ารับฝึกการอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรสายวิทยาการข่าว รุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ นาย เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การปฏิบัติด้านการข่าวของหน่วย ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะอาจารย์ ข้าราชการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง