เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๖รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมเรือนชั้นสัญญาบัตร

Release Date : 14-03-2023 09:02:28
เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๖รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมเรือนชั้นสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๖ นาวาเอก จักรพงษ์ อาษานอก รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมเรือนชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบ.๖๖ ณ สนามยิงปืน กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน     อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๖รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมเรือนชั้นสัญญาบัตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง