รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ ๑ ครบรอบ ๓๑ ปี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 10-03-2023 13:22:13
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ ๑ ครบรอบ ๓๑ ปี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ ๑ ครบรอบ ๓๑ ปี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพเรือ มีหน้าที่ ป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคงรวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่างๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือนและการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ ๑ ครบรอบ ๓๑ ปี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง