ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินเป็นประธานส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้างในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓ (Cobra Gold 23)ณ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

Release Date : 09-03-2023 11:33:09
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินเป็นประธานส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้างในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓ (Cobra Gold 23)ณ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๖ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม เป็นประธานส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้างในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓ (Cobra Gold 23) ณ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี โดยมีประธานร่วมส่งมอบประกอบด้วย

๑. พลจัตวา อดัม แอล ชอก์ลลีย์ ผู้บัญชาการส่วนส่งกำลังบำรุง นาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา ที่ ๓

๒. พลตรี จุง จอง บุม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสาธารณรัฐเกาหลีใต้

๓. นาวาเอก คิมแทคยอล ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๕๓ กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีใต้

๔. ร้อยเอก หยางเผิง หัวหน้าทีมการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่

สำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชน วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารหลังนี้เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีกำลังพลทหารช่างของมิตรประเทศเข้าร่วมปฏิบัติงาน จำนวน ๕๒ นายประกอบด้วย

๑. กองทัพไทย จำนวน ๒๑ นาย

๒. กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๑ นาย

๓. กองทัพสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำนวน ๕ นาย

๔. กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๕ นาย

ใช้เวลาในการดำเนินงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๒ วัน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินเป็นประธานส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้างในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓ (Cobra Gold 23)ณ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง