รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๓๑ ปีปี ณ กองบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

Release Date : 08-03-2023 14:37:16
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๓๑ ปีปี ณ กองบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๖ นาวาเอก ธีรนันท์ มาแดง รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๓๑ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ประวัติความเป็นมากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

จากกรณีการเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งทำความเสียหายอย่างหนัก มีเรือประมงถูกพายุพัดจมลงในทะเลจำนวนมาก แหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติได้รับความเสียหาย มีผู้ประสบภัยในทะเลจำนวนมากที่รอรับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ในขณะนั้นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือก็ยังไม่สามารถทนสภาพทะเลจากพายุไต้ฝุ่นได้ จึงทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากและไม่ทันเวลา จากบทเรียนในครั้งนั้น กองทัพเรือจึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดความต้องการเรือที่มีขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ รวมทั้งมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือ เพื่อขยายพื้นที่การลาดตระเวน และระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้น กองทัพเรือจึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์มาประจำการ ซึ่งต่อมากระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ เพื่อการจัดหน่วย สำหรับรองรับการเข้าประจำการของเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ในเวลาต่อมา ดังนั้น จึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็น “วันสถาปนากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์”

ในปัจจุบันมี พลเรือตรี กรวิทย์ ฉายะรถี เป็นผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๓๑ ปีปี ณ กองบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง